Voor meer informatie over de KeepersSchool Noord:

zie www.keepersschoolnoord.nl